หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ASEAN Joint Consultative Meeting (JCM)

พม. ร่วมประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ASEAN Joint Consultative Meeting (JCM)