หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ระดมบุคลากรร่วมคิดร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์

พม. ระดมบุคลากรร่วมคิดร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์