หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. แถลงเตรียมเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 4 แห่งใหม่ ที่ถนนราชปรารภ (ประตูน้ำ) พร้อมเปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต ที่องค์การยูนิเซฟ ร่วมกับ กระทรวง พม. มุ่งหวังกระตุ้นให้ประชาชนแจ้งเหตุรุนแรงต่อเด็ก ผ่านสายด่วน 1300

พม. แถลงเตรียมเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 4 แห่งใหม่ ที่ถนนราชปรารภ (ประตูน้ำ) พร้อมเปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต ที่องค์การยูนิเซฟ ร่วมกับ กระทรวง พม. มุ่งหวังกระตุ้นให้ประชาชนแจ้งเหตุรุนแรงต่อเด็ก ผ่านสายด่วน 1300