หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนาธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 14th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (SOC-COM)

พม. จัดประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนาธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 14th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community (SOC-COM)