หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมอาเซียนเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกันครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of the Working Group on the Culture of Prevention) เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีสันติสุข ไม่แบ่งแยก มีภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีและมีความกลมเกลียว

พม. จัดประชุมอาเซียนเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกันครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of the Working Group on the Culture of Prevention) เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีสันติสุข ไม่แบ่งแยก มีภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีและมีความกลมเกลียว