หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน > ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานโครงการ Thailand Social Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานโครงการ Thailand Social Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร