หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบินและบริการขนส่งสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบินและบริการขนส่งสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร