หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองปลัดพม.ประธานในพิธีเปิดการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม

รองปลัดพม.ประธานในพิธีเปิดการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม

รองปลัดพม.ประธานในพิธีเปิดการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม