หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมการเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมการเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street)

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร