หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ดึงภาคีเครือข่ายร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี 2562 ระดมความคิดผลักดัน “พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”

พม. ดึงภาคีเครือข่ายร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี 2562 ระดมความคิดผลักดัน “พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”