หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พม. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน