หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือระหว่าง ACWC กับหุ้นส่วน ปี 2562 มุ่งขับเคลื่อนการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กในภูมิภาคอาเซียน

พม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือระหว่าง ACWC กับหุ้นส่วน ปี 2562 มุ่งขับเคลื่อนการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กในภูมิภาคอาเซียน