หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. แถลง ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาการขยายฐานรายได้ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมจัดงาน Happy Kids in Summer 2019 และเตรียมจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562

พม. แถลง ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาการขยายฐานรายได้ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมจัดงาน Happy Kids in Summer 2019 และเตรียมจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562