หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ปลัดพม.ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2562

ปลัดพม.ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2562

ปลัดพม.ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2562