หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. พัฒนาบุคลากรจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 2562 มุ่งชี้เป้า เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

พม. พัฒนาบุคลากรจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 2562 มุ่งชี้เป้า เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ