หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองปลัดพม.ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ

รองปลัดพม.ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ

รองปลัดพม.ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ