หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผช.รมว.พม.ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งที่ 3 / 2562

ผช.รมว.พม.ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งที่ 3 / 2562

ผช.รมว.พม.ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครั้งที่ 3 / 2562