หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการอบรม "เสริมสร้างวินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ" ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พม. จัดโครงการอบรม "เสริมสร้างวินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ" ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง