หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานวันสตรีสากล ปี 2562 พร้อมชูแนวคิด "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

พม. จัดงานวันสตรีสากล ปี 2562 พร้อมชูแนวคิด "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"