หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. แถลง "มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ" พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายสร้าง Big Data การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ

พม. แถลง "มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ" พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายสร้าง Big Data การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ