หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ