หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองปลัดพม.ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในงาน นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันปกรณ์ 2562

รองปลัดพม.ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในงาน นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันปกรณ์ 2562

รองปลัดพม.ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในงาน นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันปกรณ์ 2562