หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายกรัฐมนตรี ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

นายกรัฐมนตรี ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

นายกรัฐมนตรี ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน