หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมพิจารณาร่างแรกรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ก่อนส่งให้สหรัฐอเมริกา

พม. จัดประชุมพิจารณาร่างแรกรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) ก่อนส่งให้สหรัฐอเมริกา