หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต, ลานที่จอดรถ, อาคารโรงเก็บพัสดุ, โรงจอดรถยนต์ 10 คัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ก่อสร้าง ต.ขามใหญ่

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต, ลานที่จอดรถ, อาคารโรงเก็บพัสดุ, โรงจอดรถยนต์ 10 คัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ก่อสร้าง ต.ขามใหญ่

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร