หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวบุคลากร พม. > ข่าวรับสมัครงาน > สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการพิจารณาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการพิจารณาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร