หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร