หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดประชุมสรุปผลงานความร่วมมือ “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” รอบ 2 ปี พร้อมสานต่องานพัฒนาสังคมไทยไร้ความรุนแรง - วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) - สังคมผู้สูงอายุ

รมว.พม. เปิดประชุมสรุปผลงานความร่วมมือ “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” รอบ 2 ปี พร้อมสานต่องานพัฒนาสังคมไทยไร้ความรุนแรง - วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) - สังคมผู้สูงอายุ