หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากล จ.อุดรธานี 2561 พร้อมลงพื้นที่ จ. หนองคาย ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย

รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากล จ.อุดรธานี 2561 พร้อมลงพื้นที่ จ. หนองคาย ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย