หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์คนหูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 30 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกอย่างเข้มแข็ง

พม. เปิดประชุมใหญ่เลขาธิการสหพันธ์คนหูหนวกโลกภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 30 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกอย่างเข้มแข็ง