หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน มุ่งสร้างการยอมรับและเปิดใจรับคนไข้จิตทุเลาที่พร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม

พม. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน มุ่งสร้างการยอมรับและเปิดใจรับคนไข้จิตทุเลาที่พร้อมคืนสู่ครอบครัวและสังคม