หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายกรัฐมนตรีประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

นายกรัฐมนตรีประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

นายกรัฐมนตรีประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม