หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานค้ามนุษย์ 2561 ฉบับที่ 3 เน้นปรับข้อมูลด้านการคุ้มครอง ป้องกัน และดำเนินคดี อย่างเป็นรูปธรรม

พม. จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานค้ามนุษย์ 2561 ฉบับที่ 3 เน้นปรับข้อมูลด้านการคุ้มครอง ป้องกัน และดำเนินคดี อย่างเป็นรูปธรรม