หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับ สสว. 1-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับ สสว. 1-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร