หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองปลัดพม.เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เขตสายไหม

รองปลัดพม.เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เขตสายไหม

รองปลัดพม.เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เขตสายไหม