หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดคาราวานประชาสัมพันธ์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุในภาคกลางที่ จ.ระยอง พร้อมเชิญชวนบริจาคเงินและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

พม. จัดคาราวานประชาสัมพันธ์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุในภาคกลางที่ จ.ระยอง พร้อมเชิญชวนบริจาคเงินและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส