หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองปลัดพม.พร้อมด้วย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภากิจกระทรวง พม ชุมชนสลักหิน

รองปลัดพม.พร้อมด้วย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภากิจกระทรวง พม ชุมชนสลักหิน

รองปลัดพม.พร้อมด้วย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภากิจกระทรวง พม ชุมชนสลักหิน