หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ( Thailand Friendly Design Expo 2018 )

พม. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ( Thailand Friendly Design Expo 2018 )