หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร