หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 61 พร้อมจัดคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค เชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

พม. เตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 61 พร้อมจัดคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค เชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส