หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดตัวคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค พร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส

รมว.พม. เปิดตัวคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค พร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส