หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. นำคณะประธานสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับทั่วประเทศ 600 คน เข้าพบ นรม. พร้อมเสนอผลการขับเคลื่อนและมติสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561

พม. นำคณะประธานสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับทั่วประเทศ 600 คน เข้าพบ นรม. พร้อมเสนอผลการขับเคลื่อนและมติสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561