หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 5/2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 5/2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ