หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 ฉบับที่ 2

พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 ฉบับที่ 2