หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เร่งพิจารณามาตรการคุ้มครองเด็กในทุกระดับ โดยเฉพาะมวยเด็กและเด็กชายแดนใต้

พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เร่งพิจารณามาตรการคุ้มครองเด็กในทุกระดับ โดยเฉพาะมวยเด็กและเด็กชายแดนใต้