หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. แถลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการจ้างงานคนพิการ ดัชนีเศรษฐกิจชุมชนในโครงการของ กคช. ไตรมาสที่ 4 และโครงการรวมพลังแกนนำเด็กและเยาวชน มุ่งสู่การเป็นแกนนำจิตอาสาในชุมชนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

พม. แถลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการจ้างงานคนพิการ ดัชนีเศรษฐกิจชุมชนในโครงการของ กคช. ไตรมาสที่ 4 และโครงการรวมพลังแกนนำเด็กและเยาวชน มุ่งสู่การเป็นแกนนำจิตอาสาในชุมชนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น