หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. รวมพลังลดภาวะโลกร้อนจากถุงพลาสติก ด้วยการใช้ถุงผ้าและปิ่นโต พร้อมเชิญชวนประชาชนพกถุงผ้าก่อนออกจากบ้าน และปฏิเสธรับถุงพลาสติก

พม. รวมพลังลดภาวะโลกร้อนจากถุงพลาสติก ด้วยการใช้ถุงผ้าและปิ่นโต พร้อมเชิญชวนประชาชนพกถุงผ้าก่อนออกจากบ้าน และปฏิเสธรับถุงพลาสติก