หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กล่าวปาฐกถาพิเศษ "การเสริมศักยภาพสตรีเพื่อสานพลังพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการประชุมเครือข่ายสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนานาชาติ 2018 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รมว.พม. กล่าวปาฐกถาพิเศษ "การเสริมศักยภาพสตรีเพื่อสานพลังพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการประชุมเครือข่ายสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนานาชาติ 2018 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก