หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมนานาชาติระดับเอเชียแปซิฟิก มุ่งพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำของสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

พม. จับมือสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมนานาชาติระดับเอเชียแปซิฟิก มุ่งพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำของสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน