หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่เชียงรายติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

รมว.พม. ลงพื้นที่เชียงรายติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย